این کشورهای نزدیک – کشور عمان

این کشورهای نزدیک عنوان برنامه ای است که درشبکه سه سیما به بررسی مزیت های تجاری صاردات با کشورهای نزدیک را بررسی می کند این قسمت کشور عمان

دیدگاهتان را بنویسید