این کشورهای نزدیک – پاکستان

تجارت با کشورهای نزدیک همیشه می تواند نقش موثری در درآمدزایی داشته باشد.در این فیلم شما می توانید بیشتر با مزیت های کشور پاکستان را آشنا شوید

دیدگاهتان را بنویسید