رشد اقتصاد آلمان در سال 2019

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 15 / 11 / 2019
اقتصاد آلمان
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 15 / 11 / 2019

رشد اقتصاد آلمان در سال 2019

اقتصاد آلمان

اقتصاد آلمان آنچه را که می توانست اولین رکود آنها طی ۶ سال گذشته باشد کنار گذاشت و احتمال اضافه کردن محرک های مالی را در آینده نزدیک کاهش داد.

به گزارش بلومبرگ فارسی، این توسعه شگفت آور این حقیقت را تغییر نمی‌دهد که اقتصاد دوره سختی را می گذراند. رشد در ۳ ماهه سوم سال جاری میلادی تنها ۰.۱ درصد بود و عملکرد این بلوک ارزی شامل ۱۹ کشور با ۰.۲ درصد تنها کمی بهبود یافته است.

درگیری های بسیار تجاری، تقاضای ضعیف جهانی و آشفتگی در بخش اتومبیل باعث شدیدتر شدن کاهش در بخش تولید کارخانه ای آلمان طی یک دهه گذشته شده است و نقش آن را به عنوان موتور محرک اقتصادی زیر سوال برده است.

ضعف در اقتصاد جهان در مناطق دیگر هم واضح است. توسعه در ژاپن در سه ماهه سوم به شدت کاهش یافت و چین شاهد کاهش رشد در بخش تولید کارخانه ای خود بود و میزان مصرف آن هم پایین آمد.

افزایش تولید ناخالص داخلی آلمان ناشی از هزینه‌های مصرف‌کنندگان و هزینه‌های دولتی بود. ساخت و ساز و صادرات هم افزایش یافته، در حالی که سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و تجهیزات پایین آمده است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه دوم باعث پیش بینی ماه ها رکود تا ۰,۲ درصد شده بود.

اخیرا نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد احتمالاً بدترین دوره رکود خود را پشت سر گذاشته و حساسیت تجاری تثبیت شده است .رشد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در اکثر اقتصادهای برتر منطقه یورو فراتر از حد انتظارات بوده است.

دایتمر هورنانگ، از تحلیلگران موسسه مودیز گفت:« مدل اقتصادی آلمان نسبت به گذشته با چالش بیشتری مواجه بوده است. ما با مشکلاتی روبرو بوده ایم که می تواند باعث تضعیف تدریجی قدرت اقتصادی آلمان طی زمان شود».

نگرانی در مورد اقتصاد، سود سهام آلمان را به زیر صفر رسانده و باعث شده آلمان با درخواست های روز افزون برای محرک های مالی مواجه شود ولی دولت عقیده دارد نیازی به این محرک‌ها نیست و آمار روز پنجشنبه این نظر را تایید می کند.
ولی پیتر آتمایر، وزیر اقتصاد آلمان رشد این کشور را همچنان ضعیف می داند.

پیشرفت در جنگ تجاری چین و آمریکا بر فضای اقتصاد جهان سایه افکنده است. خطر عوارض آمریکا بر بخش خودروی اروپا هنوز کاملاً برطرف نشده است که نشان می‌دهد شتاب تولید کارخانه‌ای همچنان کند است.

مصرف کنندگان هم محتاط شده‌اند. ارزیابی مردم از دورنمای رشد در پایین ترین حد ۷ ساله قرار دارد. انتظارات مالی به سرعت پایین می‌آیند و ترس از بیکاری افزایش یافته است.