کتاب استراتژیست نیما آزادی

    تومان 32000

    یک کتاب مناسب برای طراحی و پیاده سازی سیستم های معاملاتی در بازار سرمایه