رویای آمریکایی چیست؟

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 02 / 03 / 2020
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 02 / 03 / 2020
رویای آمریکایی چیست

رویای آمریکایی یا همان American Dream بر این عقیده است که هرکسی فارغ از اینکه در کجا به دنیا آمده است یا از کدام طبقه اجتماعی متولد شده باشد ، می تواند به نسخه موفقیت خود در جامعه ای برسد که تحرک رو به بالا برای همه امکان پذیر باشد. رویای آمریکایی از طریق فداکاری ، ریسک پذیری و کار سخت و نه به طور اتفاقی حاصل می شود.

نکات کلیدی

  • این اصطلاح در کتاب پرفروش با نام “حماسه آمریکا” در سال 1931 ابداع شد.
  • جیمز ترولاو آدامز آن را به عنوان “آن سرزمین رویایی که زندگی در آن بهتر و ثروتمندتر و کاملتر باشد ، توصیف کرده است.
  • رویای آمریکایی به عوامل مختلفی کمک کرد که به ایالات متحده برتری رقابتی نسبت به سایر کشورها داد.
  • مالکیت خانه و آموزش اغلب به عنوان راهی برای دستیابی به رویای آمریکایی دیده می شود.