سرمایه گذاری در طرح پانزی – خیلی دور خیلی نزدیک

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 07 / 03 / 2020
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 07 / 03 / 2020

سرمایه گذاری در ترفند پانزی چیست؟

ترفند یا همان حقه می تواند همیشه بد نباشد چه بسیار زمانی که بسیاری از اشخاص مطرح دنیا به کمک برخی از ترفندها می توانند مسایل و مشکلات را به راحتی و با صرف هزینه کمتر عملی کنند.اما در اینجا میخواهیم از جنبه کلاهبردانه ترفندهای سرمایه گذاری به روش پانزی با شما صحبت کنیم

پانزی کیست و چرا این شخص این قدر معروف شد؟

آقای چارلز پانزی بازرگانی اهل آمریکا در دهه 1920 با یک شعار سر زیان ها افتاد که در 90 روز سرمایه خود را دوبرابر کنید.او با این شعار در اوج موفقیت خودهر هفته دو میلیون دلار به دست می آورد.

چارلز پونزی کیست و طرح پونزی چرا کلاهبرداری است