رشد نقدینگی در کشور و احتمال وقوع بانک ران

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 22 / 02 / 2020
بانک ران در آمریکا
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 22 / 02 / 2020

رشد نقدینگی در کشور

از سال ۱۳۹۰ تاکنون نقدینگی رشد ۶ برابری داشته است.هرچه به جلوتر می‌رویم سرعت این رشد بیشتر و بیشتر می‌شود‌. قسمت عمده‌ این نقدینگی متعلق به کمتر از ۵ درصد مردم کشور است. با این سرعتی که نقدینگی در حال افزایش است اگر فکری به حال نرخ سود بانکی نشود کماکان ما شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. بماند که این پول در سیستم بانکی هم دیگر وجود ندارد و تنها یکسری عدد در صورت‌های مالی بانکها در حال افزایش است.

عدم اعتماد به سیستم بانکی و وقوع بانک ران

قبلا در مقاله ای جامع به بانک ران اشاره کردیم و گفتیم رشد نقدینگی در کشور و عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی می تواند منحبر به پدیده هجوم بانکی یا بانک ران شود. یدیده ای که در دهه 1920 در آمریکا هم رخ داد.

تصویر وقوع بانک ران در آمریکا در دهه 1920
وقوع بانک ران در آمریکا در دهه 1920

هجوم بانکی یا همان بانک ران (bank run) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از مشتریان یک بانک یا یک موسسه مالی دیگر به دلیل نگرانی‌های خود نسبت به استطاعت بانک برای پرداخت بدهی‌ها، سپرده‌های خود را بطور همزمان برداشت می‌کنند.

نویسنده میثم منصوری