اقتصاد بلاک چین

  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 22 / 03 / 2019
  زمان مطالعه دقیقه
میثم منصوری
 22 / 03 / 2019

اقتصاد بلاک چین: راهنمای پایه ای برای سرمایه گذاران

 

بلاک چین یک دفترحساب دیجیتال، غیر متمرکز و توزیع شده است.

بیشتر توضیحات برای اهمیت بلاک چین با بیت کوین و تاریخچه پول آغاز می شود. اما پول فقط اولین نمونه استفاده از بلاک چین است. و بنظر نمی رسد که مهم ترین آن باشد.

ممکن است عجیب به نظر برسد که یک دفترحساب ( یک سند راکد و عملی که عمدتا با حسابداری مرتبط است) می تواند به عنوان یک تکنولوژی انقلابی توصیف می شود. اما بلاک چین مهم است چرا که دفترحساب ها مهم هستند.

 

دفترحساب ها مسیر را هموار می سازند

دفترحساب ها همه جا هستند. دفترحساب ها بیش از ثبت تراکنشات حسابداری کار انجام می دهند. یک دفترحساب شامل اطلاعاتی است که توسط قوانین ساخته شده است. هر زمان که ما نیاز به اتفاق نظر (اعتماد) در مورد وقایع داریم، از یک دفترحساب استفاده می کنیم. دفترحساب ها واقعیت های مبتنی بر اقتصاد مدرن را ثبت می کنند.

 

دفترحساب ها مالکیت را تأیید می کنند.

صورت اموال سندی را ثبت می کند که هرکس مالک چه چیزی است و آیا زمین خود را مشمول هر گونه تخلف یا محدودیت می داند یا نه.. شرکت، به عنوان یک شبکه مالکیت، اشتغال و تولید روابط با یک هدف واحد، نوعی دفترحساب بشمار می آید. یک باشگاه یک دفترحساب است، ساختاری که منافعی برای کسانی دارد و برای برخی ندارد.

 

دفترحساب ها هویت را تایید می کنند.

کسب وکار(بیزینس)ها هویت  خود را در دفترحساب های دولتی ثبت کرده اند تا موجودیت و وضعیت خود را تحت قانون مالیات پیگیری کنند. ثبت ازدواج ها و مرگ و ولادت ها، موجودیت افراد در لحظات کلیدی ثبت می کند، و از آن اطلاعات برای تایید هویت، زمانی که آن افراد با جهان در تعامل اند استفاده می کند.

 

دفترحساب ها وضعیت را تایید می کنند.

شهروندی یک دفترحساب است که تعیین می کند هرکس چه حقوقی دارد و به موجب عضویت ملی ملزم به تعهد آنست. فهرست انتخابات یک دفترحساب است که به موجب آن امکان رای دادن به کسانیکه درآن فهرست هستند را می دهد. اشتغال یک دفترحساب است، به کسانی که استخدام شده اند براساس تعهد قراردادشان مبلغی در ازای انجام کار پرداخت می کند.

 

دفترحساب ها اختیار را تأیید می کنند.

دفترحساب ها مشخص می کنند که چه کسی می تواند بطور معتبر بر کرسی پارلمان بنشیند، چه کسی می تواند به حساب بانکی دسترسی پیدا کند، چه کسی می تواند با بچه ها کار کند، چه کسی می تواند وارد مناطق محدوده و یا ممنوعه شود.

 

در بنیادی ترین سطح شان، دفترحساب ها روابط اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهند.

 

توافق در مورد وقایع و زمانی که این وقایع تغییر می کنند – یعنی اعتماد در مورد آنچه که در دفترحساب است و اطمینان به اینکه دفترحساب درست و دقیق است- یکی از پایه های اساسی سرمایه داری بازار است.

 

مالکیت، داشتن و دفترحساب ها

بگذارید اینجا یک تمایز قائل شویم که بسیار حیاتی است اما ممکن است که از دست برود: بین مالکیت(ownership) و داشتن(possession).

 

گذرنامه بگیرید. هر کشوری حق کنترل افرادی که از مرزهایش عبور می کنند را دارد، و هر کشوری دارای یک دفترحساب است که در آن نام شهروندانی که حق سفر دارند ثبت شده است. گذرنامه یک آیتم فیزیکی است – آن را یک رمزعبور بنامید – که به این دفترحساب اشاره دارد.

 

در دنیای دیجیتال، مالکیت به داشتن این حق اشاره دارد. دفترحساب گذرنامه استرالیایی شامل کارت های فهرست شده توسط دولت هر ایالت است. عوامل مرزی ارائه شده با یک گذرنامه می توانند بر این باور باشند که مسافری که نامش در یک دفترحساب دوردست ثبت شده است مجاز به سفر است. البته این کنترل مرزی به شدت در معرض تقلب است.

گذرنامه

پاسپورت بلژیکی که توسط آرشیو ملی استرالیا نگهداری می شود، A435 1944/4/2579

 

داشتن مستلزم مالکیت است، اما داشتن مالکیت نیست. در حال حاضر گذرنامه مدرن به مقامات اجازه می دهد که مستقیما مالکیت را تأیید کنند. ویژگی های دیجیتال آنها اجازه می دهد تا خطوط هوایی و مقامات مهاجرت پایگاه اطلاعاتی گذرنامه ملی را بررسی کرده و مشخص کنند که مسافر برای سفر آزاد است.

 

گذرنامه نمونه ای نسبتا  رو به جلو از این تمایز است. اما همانگونه که بیت کوین نشان داده است: پول نیز یک دفترحساب است.

 

داشتن یک اسکناس رمز اشاره بر مالکیت دارد. در قرن نوزدهم، مالک – “حامل” – یک اسکناس حق جلب مقدار تبصره بانک صادرکننده را داشت. این اسکناس ها مسئولیت مستقیم برای بانک صادر کننده داشتند و در دفترحساب بانکی ثبت شده بودند. یک سازمان مالکیت نشان دهنده دارابودن است به معنای آن بود که اسکناس ها هم به دزدی و هم به جعل حساس بودند.