اخذ مالیات از استخراج بیت کوین در بودجه

بر طبق پیشنهاد کمسیون تلفیق بودجه در مجلس که در متن زیر آماده است پیشنهاد شده است در بودجه مالیاتی سال ۱۳۹۹ در کشور یک ردیف مالیات برای استخراج بیت کوین و رمز ارزها قرار داده شود.هنوز این پیشنهاد در صحن علنی مجلس عنوان نشده است

طبق محاسبات انجام شده در ابتدای سال ۲۰۲۰ کسب و کارهای فعال در زمینه استخراج رمزارز در دنیا مجموعا درآمد.سالانهای در حدود پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون یورو کسب کردهاند. ظرفیت تولید برق بلااستفاده ایران در ۹ ماه از سال به ۲۰ هزار مگاوات میرسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران میتواند درآمدی یک میلیارد یورویی فراهم آورد. پیشرفت سریع فناوری استخراج، سودآوری تجهیزات قدیمی را روز به روز کاهش میدهد و از طرف دیگر رقابت در کسب سهم بیشتر از بازار میتواند موجب کاهش سود بازیگران شود. در مصوبه ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۸ هیئت وزیران درباره رمزارزها، قیمت برق بدون ملاحظات فصلی و به حدی بالا تعیین شده است که فعالان را به استفاده غیرقانونی از ظرفیت برق ) شامل سرقت برق تا سوء استفاده از امضاهای طلایی برای دریافت برق ارزانتر( را ترغیب میکند. از سوی دیگر بخاطر عدم تعیین یک نرخ مشخص، محاسبه درآمد و هزینه برای مشارکت فعالان در این بازار دشوار است. مصوبه هیئت وزیران همچنین معافیت مالیاتی برای صادرات رمزارز قائل شده است. در صورتی که رمزارزها در لحظه تولید و استخراج حکم ارز خارجی را دارند. اما در نبود نظارت دقیق مالیاتی، نمی توان از صادرات یا عرضه داخلی رمزارز به متقاضیان )شامل افراد نیازمند به انتقال وجه خرد به خارج کشور و واردکنندگان ) اطمینان حاصل کرد.

پیشنهاد
پیشنهاد میشود متن ذیل به عنوان یک بند درآمدی به تبصره ۸ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
افزوده شود:
متن الحاقی وزارت نیرو مکلف است برای دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت و معدن و تجارت – که شاخص کارآمدی انرژی تجهیزات آنها در شش ماهه اول سال کمتر از ۱۰۰ ژول بر تراهش و در شش ماهه دوم سال کمتر از ۷۰ ژول بر تراهش باشد، خدمات برق مطمئن فراهم کند. قیمت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در ماههای غیراوج مصرف و برای تجهیزات با شاخص کارآمدی تعیین شده در سقف چهار هزار ریال بر کیلووات ساعت تعیین میشود. وزارت نیرو میتواند در ماههای اوج مصرف برق و حداکثر به مدت سه ماه از سال از تأمین برق برای واحدهای صنعت استخراج رمزارز خودداری کند. همچنین شرکت گاز مکلف است گاز مورد نیاز جهت خودتولید برق واحدهای تولیدی صنعت استخراج رمزارز که تجهیزات مورد استفاده آنها با شاخص کارآمدی تعیین شده منطبق است را با تعرفه گاز صنعتی تأمین کند.
با توجه به ماهیت کالای تولیدی، به رمزارز حاصل از استخراج، کلیه معافیتهای مالیاتی قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و کلیه معافیتهای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعلق نمیگیرد. واحدهای استخراج رمزارز مکلفند در چارچوب آییننامه تبصره ۲ ماده ) » ۱۶۹ ( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده کنند. درآمد مالیاتی حاصله به صورت جمعی خرجی و بهطور مساوی به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۱۵۰۰۰ موضوع برنامه توسعه امور برق و ردیف شماره ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ موضوع آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمعهای آبرسانی اولویتدار روستایی تخصیص داده میشود.

این مقاله را هم مطالعه کنید
کلید خصوصی بیت کوین

جهت مطالعه بیشتر

آموزش استخراج بیت کوین

آموزش بیت کوین

برای اینکه دوستانتان بدانند شما این مقاله را خوانده اید، روی آیکون کلیک کنید.

admin

دیدگاه کاربران

    دیدگاه خود را بیان کنید

    [bws_google_captcha]

داریک لند
درباره مدیر سایت داریک لند

داریک لند به عنوان یک پایگاه آموزشی در مورد بازار های جهانی به خصوص بازار ارزهای رمزنگاری شده و بازار فارکس شناخته می شود.

میثم منصوری