یازده اصل که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری باید همیشه رعایت کند.

یازده اصل که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری باید همیشه رعایت کند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری

مدیر عزیز
آنچه در  این مقاله با نام یازده اصل که مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری باید همیشه رعایت کند، می خوانید ماحصل ۱۷ سال تفکر و تعمق نگارنده در باب چگونگی اصول و فروع مدیریتی شرکت های سرمایه گذاری است پس به سادگی از کنار آن عبور نکن.

 • اصل اول : هرگز میاموز

بیا از همین ابتدا با یکدیگر روراست باشیم. تو چیز های زیادی از سرمایه گذاری نمی دانی. اگر می دانستی احتمالا مدیرعامل نبودی. یا مدیر سرمایه گذاری بودی یا نهایتا کانال یا گروهی در تلگرام داشتی. اینکه اکنون بر آن مسند تکیه زدی، خود به تنهایی گواه آن است که چیزی در تو غلط است. و تو این مساله را خیلی زود در همان هفته های اول متوجه می شوی. در اینجا اشتباه مرگبار بزرگی ممکن است در کمینت نشسته باشد: اینکه شروع کنی به آموختن. به دانشگاه بازگردی یا از یکی از افرادی که فکر می کنی خبرگی دارند بخواهی به تو آموزش دهد.
حتی فکر این اشتباه را نکن. دانستن بزرگترین سمی است که در مقطع حساس کنونی می تواند وارد بدنت شود. علم انسان را متواضع و خاشع می کند. یادگیری فرد را شنوا می کند و هیچ سمی برای مدیرعامل یک نهاد مالی از این بدتر نیست که اعتماد به نفس اش را به واسطه درک گستردگی علم از دست بدهد. پس یادگیری را بگذار برای بازنشستگی و اکنون تا می توانی ژست “دانش من کافیست” بگیر.

 • اصل دوم : رهبر منتقدان خویش باش

هر روز صبح در شرکت فریاد بزن و بگو :
“روند کاری ما اشتباه است. ما در این شرکت فعالیت مان کم است. باید بیشتر فعال باشیم. “
تو نمی دانی چه چیز اشتباه است ولی آنها که می دانند چه چیز اشتباه است یا فکر می کنند می دانند از این حرفِ تو خشنود می شوند.

 • اصل سوم: مرد تغییر باش

همه چیز های که می توانی را تغییر بده. محل فیزیکی شرکت، سال مالی شرکت، ساختار تشکیلاتی شرکت، سربرگ های شرکت، هرچیزی که می شود تغییر داد. حمله به تغییر ویژگی مردان بزرگ است و حیف است تو تلاش نکنی این ویژگی را در تسخیر خودت دربیاوری.
لوگوی شرکت را تغییر بده. اضافه کاری هایی از جنس تغییر انجام بده : مثلا دستور بده لوگوی شرکت را روی دستمال کاغذی ها چاپ کنند. خلاصه از این قسم فعالیت ها که خودت بهتر می دانی.

 • اصل چهارم : فاصله ایجاد کن و سپس این فاصله را پر کن.

مرزهای مدیریتی خیلی پر رنگی با کارمندان ترسیم کن. حتما ناهاری متفاوت از همه بخور. بسیار کِلَسی است که ناهار را از منزل بیاوری. این هم تفاوت را پر رنگ می کند هم از جنس مردم بودن را تقویت می کند. اصلا هم مهم نیست که راننده ات ساعت ١١ با ماشین شرکت می کوبد می رود منزل و از حاج خانم ناهار را می گیرد و می آورد.
توجه کن که هنگام عبور و مرور تو شخصی باید مراقب باشد که احدی از کارکنان قصد استفاده از آسانسور را نداشته باشد. مبادا در آن هوای اندک هوا بین آن مقام عظیم الشان و دیگران قسمت شود.
حال که مرز ها را کشیدی و فاصله را ایجاد کردی حالا پر شان کن. سرزده به ناهار خوری شرکت برو و با کارکنان ناهار بخور جلسه هم اندیشی بگذار و با همه شوخی کن. اینطوری مردی از جنس مردم می شوی.

این مقاله را هم مطالعه کنید
بهترین کتاب های آموزش سرمایه گذاری
 • اصل پنجم: نیکی با مردمان

در طول جلسات سرمایه گذاری همه را تایید کن. به هیچ وجه با کسی مخالفت نکن. اگر کارشناسی گفت سهم الف به این دلایل خوب است تو هنگام شنیدن سرت را تکان بده و تایید کن و اگر همان زمان کارشناس دیگری از معایب آن سهم گفت، تو باز سرت را تکان بده و تایید کن. فراموش نکن : تا مرد سخن نگفته باشد، علم و هنرش نهفته باشد. مخالفت یعنی سخن گفتن، پس تا می توانی موافقت پیشه کن.

 • اصل ششم: ریشه های خود را گسترش بده

صندلی هایی که زیر دست تو هستند، امانت اند و تو باید این امانت را به صاحبانش برگردانی. صاحبان کسانی هستند که تو را کمک کردند تا صندلی که در آن چپیدی را تصاحب کنی. مبادا جو شایسته سالاری بر تو چیره شود. باید تلفن را برداری و به رییس هیات مدیره، مدیر بالا دستی یا هرکسی زنگ بزنی و بگویی فلان صندلی خالی است، شما پیشنهادی ندارید؟ شرکت تو باید همیشه پر باشد از خواهرزاده های افرادی که می توانند در لحظات حساس سرنوشت تو را رقم بزنند.

 • اصل هفتم:رضایت کارکنان نیمی از خرد است

اگر می خواهی نامی نیک در آن شرکت دست و پا کنی، حقوق ها را افزایش بده، کارانه بده، در تمام مناسبت ها چیزهایی بین پرسنل انفاق کن. البته واضح است که از محل تنخواه شرکت. اجازه بده کارکنان هم احساس شراکت کنند در بزم شاهانه ات. اینگونه بعد از رفتنت همچنان افرادی هستند دوران مدیریت تو را درخشان ترین دوران شرکت نامگذاری کنند.

 • اصل هشتم: مشاورانت را مخفی کن

تو سه گروه مشاور داری :
الف – خواهر زاده ی مدیران بالا دستی که علاقه به حضور مستقیم در شرکت ندارند ولی علاقه به دریافت حقوق دارند.
ب – افرادی که تو دوست داری بهشون پولی برسد ولی هنوز نمی دانی تحت چه عنوانی
ج- مشاوران واقعی

عده ای از مدیران ناپخته هستند که بر اساس اصل اول مرتکب این اشتباه می شوند که فکر می کنند حال که آنها چیزی نمی دانند می توانند تلاش کنند و مشاوران شایسته ای پیدا کنند. تا اینجای کار خوب است ولی مساله اینجاست که تو نمی توانی کیفیت دانش آنها را بسنجی پس به این نتیجه می رسی که ده مشاور بهتر از یک مشاور است. این غلط است. اشتباه است. عبور و مرور ١٠ مشاور به دفتر تو پیام های غلطی به محیط ساطع می کند. اولا آن مشاوران می فهمند که تو نمی فهمی و خود آنها منبعی برای شایعات می شوند. ثانیا خود مشاوران ممکن است گاها بدنامی هایی داشته باشند که حال تو انگ شراکت با آنها را خواهی خورد. ثالثا این مشاوران ممکن است در تضاد با یکدیگر سخن بگویند و تو را بیشتر گیج کنند. رابعا همه ی آنها با تو تضاد منافع دارند و زیاد شدن این تضاد منافع ممکن است برایت خطر آفرین باشد. یک اشتباه کافیست تا شهرتت به عنوان مدیر سالم به خطر بیافتد.

 • اصل نهم – مدیر سرمایه گذاری وفادار داشته باش

معاون سرمایه گذاری مهمترین سمت برای توست. زیرا او اولین نفری است که می فهمد تو هیچ نمی فهمی. پس انتخاب معاون سرمایه گذاری از انتخاب همسر هم مهمتر است. باید فردی وفادار و فاقد جاه طلبی پیدا کنی که در تمام ایام کارهای تو را مخفیانه انجام دهد و صدایش در نیایید. فراموش نکن این سمت مهمترین سمت است که در آن وفاداری، جاه طلب نبودن و دانش هر سه به یک میزان مهم اند.

 • اصل دهم – مصاحبه کن

رابطه خوبی با خبرنگاران داشته باش. از آنها پذیرایی خوب بکن. هدایای مناسب بده و مصاحبه کن. هیچ مصاحبه ای را از دست نده. بگو سوال ها را برایت بفرستند و تو جواب ها را بعدا برایشان پس می فرستی. بهیچ وجه از چیزی انتقاد نکن و نسبت به اینده بدبین نباش. اگر شاخص ٢٠٠ هزار است تو پیشبینی شاخص ٣٠٠ هزار واحدی در آینده را بکن. اگر ٣٠٠ است تو از ۴٠٠ حرف بزن. تمام دورنما ها را روشن بدان و بستر را برای جهش بازار سرمایه هموار قلمداد کن. همواره حرفی را بزن که مردم دوست دارند بشنوند.

 • اصل یازدهم : پورتفوی را تغییر نده

این بزرگترین اشتباهی است که ممکن است انجام دهی. تو برای خرید سهام جدید باید سهام قدیمی را بفروشی. در این جا چند حالت می تواند رخ دهد:
سهامی که تو فروختی بالا رود که فحش می خوری.
سهامی که خریدی پایین بیاید که فحش می خوری.
سهامی که خریدی بالا رود که برای کسی مهم نیست.
پس بیکاری که گزک دست دشمنانت بدهی؟ هیچ کاری نکن اگر پورتفو پایین امد بگو خریدهای قبلی هاست. اگر بالا رفت تو گزارش تفسیری بنویس مراقبت و پالایش دائمی سبد باعث اینها شده است. دائم به خودت بگو : چرا عاقل کند کاری؟

پی نوشت : دوست عزیز اگر اکنون مدیری و هیچ کدام از این ها شامل حال تو نمیشه، متاسفانه تو مدیری هستی که سر جای خودت هستی و به زودی طی یک توطئه تغییر خواهی کرد. از الان تاسف مرا پذیرا باش.

نویسنده کامیار فرهانی

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

admin

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

  [bws_google_captcha]