آخرین مطالب : دست نوشته شما, فارکس

  • قیمت نفت جهانی

    قیمت نفت

    قیمت نفتزمانی که نوجوان بودم (حدود ۲۵ -۳۰ سال پیش) و مجلات اقتصادی-سیاسی که در ...

  • ارزش دلار امریکا

    افزایش ارزش دلار

    افزایش ارزش دلار به بالاترین سطح در سال ۲۰۱۹به گزارش کانال بلومبرگ فارسی، با وجود ...